Llinell Hindenburg

Mae byddin yr Almaen yn cilio i linell gryfach o amddiffynfeydd o’r enw Llinell Hindenburg.

Ym mis Chwefror 1917 fe ddechreuodd yr Almaenwyr yn ardal y Somme encilio. Doedd hi ddim yn giliad anhrefnus. Roedd hi wedi ei gynllunio’n ofalus er mwyn cilio’n gudd.

Dechreuodd yr Almaenwyr adeiladu llinell newydd o amddiffynfeydd cryf yn 1916. Erbyn 1917 roedd gofyn iddynt ymladd mewn sawl man gwahanol ac roedd eu byddin wedi dioddef colledion enfawr mewn brwydrau fel Verdun a’r Somme. Roedd angen iddynt wneud y gorau o’r milwyr oedd ganddynt yn weddill ar Ffrynt y Gorllewin. Gall y llinell newydd gael ei amddiffyn gan lai o filwyr a thu ôl i’r rhwystr amddiffynnol hwn gall yr Almaen gynllunio ffyrdd newydd o drechu’r Cynghreiriaid. Galwyd yr Almaenwyr hi yn Llinell Siegfried ond roedd y Cynghreiriaid yn ei hadnabod hi fel y Llinell Hindenburg. Adeiladwyd hi gyda chymorth llafur gorfodol sifiliaid a charcharorion rhyfel Rwsiaidd ac roedd hi’n cynnwys systemau ffosydd caerog a chadarnleoedd, wedi eu hamddiffyn gan ddrylliau peiriant.

Map yn dangos man cychwyn a diwedd ciliad yr Almaenwyr.

Mae angen cyflenwadau di-ri ar fyddin. Yn y ffilm hon, mae arfau a nwyddau eraill yn cael eu cludo ar gerti wedi eu tynnu gan geffylau. Gall byddinoedd hefyd ddefnyddio rheilffyrdd i symud nwyddau dros bellter hirach. Roedd cerbydau modur hefyd ar ael ond roeddent yn gallu bod yn annibynadwy.