Y Ffrynt Gartref

Ble ?

Mae’r Ffrynt Cartref yn cyfeirio at effaith y rhyfel ar y gwledydd oedd yn brwydro ynddi, a’i phoblogaethau.

Pam ?

Achosodd y rhyfel newidiadau gwleidyddol a chymdeithasol arwyddocaol ym Mhrydain.

Felly ?

Newidiwyd Prydain yn fawr o ganlyniad i’r rhyfel. Lladdwyd cannoedd o filoedd o ddynion ifanc gan adael unman heb ei effeithio. Dychwelodd nifer o’r rhyfel gyda chreithiau seicolegol neu clwyfau corfforol.

Newidiwyd safle menywod mewn cymdeithas gan y rhyfel yn syfrdanol. Cymeron nhw swyddi a adawyd gan y dynion, gan weithio mewn ffatrïoedd, ffermydd neu mewn swyddi cefnogol yn y lluoedd arfog.