1915

Ym mis Ionawr 1915 profodd Prydain ei ymosodiadau cyntaf o’r awyr. Gollyngwyd bomiau gan ddwy long awyr Zeppelin ar y trefi arfordirol, Great Yarmouth a Kings Lynn gan ladd dau berson. Dyma’r cyntaf o gannoedd o ymosodiadau gan yr Almaen ar Brydain, gan ddefnyddio llongau awyr ac awyrennau fomio gan gyflwyno bygythiad newydd i sifiliaid mewn amser o rhyfel.

Gwelwyd newidiadau mawr i fenywod ym Mhrydain hefyd yn 1915. Arweiniodd y galwad am fwy o weithiwyr mewn ffatrïoedd arfau at filoedd o fenywod yn mynd i’r gwaith am y tro cyntaf.