Glaniadau

Ar 25ain Ebrill 1915 mae miloedd o filwyr y Cynghreiriaid yn glanio yn Gallipoli ond maent yn dioddef gormod o golledion.

Cyrhaeddodd 30,000 o filwyr o Brydain, Ffrainc, Awstralia a Seland Newydd yn Gallipoli ar ddiwrnod cynta’r ymosodiad a bu rhaid iddynt frwydro’u ffordd i’r lan. Roedd y glaniadau yn ddryslyd ac ymladdodd y Twrciaid yn galed i atal y Cynghreiriaid rhag cyrraedd pen arall y traethau. Roedd tua un treian o’r milwyr a laniodd yn Gallipoli ar 25 Ebrill 1915 yn farw neu wedi eu clwyfo erbyn diwedd y dydd. Canlyniad trychinebus.

Bu rhaid i’r milwyr yna amddiffyn eu safleoedd ar orynys Gallipoli. Fel ar Ffrynt y Gorllewin, palodd y milwyr ffosydd. Ceision nhw ymosod ar safleoedd pwysig y Twrciaid ond dioddefon nhw golledion trwm am cyn lleied o lwyddiant. Roedd angen cymorth arnynt.

Cyflenwadau yn cyrraedd Gallipoli. Yn y cefndir gallwch weld pebyll gwersyll y Cynghreiriaid.

Carcharorion Twrciaidd tu ôl i ffens wifren bigog yn Gallipoli. Sylwch ar y tir tywodlyd – amodau llwyr wahanol o gymharu â Ffrynt y Gorllewin ond yr un mor anodd i frwydro ynddi.