Amodau Byw

Bu rhaid i’r filwyr oedd yn brwydro yn Gallipoli oddef amodau byw trychinebus. Roedd y rhan fwyaf yn byw mewn ffosydd, fel y milwyr ar Ffrynt y Gorllewin. Yn yr Haf, roedd y gwres ar Orynys Gallipoli yn chwilboeth a weithiau doedd dim digon o ddŵr. Roedd amodau iechydol – ymolchi a mynd i’r tŷ bach – mor wael yr oedd milwyr yn dal clefydon megis dysentri (haint yn y perfeddyn). Mewn gwirionedd, roeddech yn fwy tebygol o farw o ganlyniad i glefyd yn Gallipoli nag oeddech gan y gelyn. Yna daeth y gaeaf, lle gwelwyd stormydd eira rhewllyd. Dioddefodd 16,000 o ddynion o ewinrhew.