Achubwch ein llongau!

Yn 1917 mae gormod o longau nwyddau yn cael eu suddo gan yr Almaenwyr – mae Prydain mewn perygl.

Golygai ymgyrch rhyfela tanfor anghyfyngedig yr Almaenwyr fod nifer y llongau nwyddau a suddwyd wedi cynyddu’n eithriadol ers Ionawr 1917. Dywedodd y Llyngesydd Jellicoe – oedd yn bennaeth y Llynges Frenhinol – wrth gynrychiolydd America yn Llundain:

“Mae’n amhosib i ni barhau â’r rhyfel os yw’r colledion yma’n parhau... bydden nhw’n fuddugol os nad ydynt yn gallu atal y colledion hyn.”

Tactegau newydd yn cael eu cyflwyno i geisio achub mwy o longau

Cyflwynodd y Llynges system gonfoi i amddiffyn eu llongau nwyddau. Golygai hyn y byddai’r llongau nwyddau yn teithio ar draws Môr yr Iwerydd mewn grŵp yn hytrach nag ar eu pen eu hunain. Byddai llongau rhyfel yn mynd gyda nhw er mwyn eu gwarchod. Cafodd y system gonfoi effaith ar unwaith. Cynyddodd colledion llongau tanfor yr Almaenwyr a gostyngwyd colledion y llongau nwyddau.