1914

Y Llynges Frenhinol oedd y mwyaf pwerus yn y byd. Pan ddechreuodd y rhyfel, gosododd y Llynges Frenhinol flocâd ar yr Almaen i gyfyngu’r cyflenwadau oedd yn cyrraedd y wlad o’r môr. Ond cawsant eu trechu’n wael ym Mrwydr Coronel.

Suddodd llongau tanfor yr Almaen nifer o longau yn y Sianel, gan ddangos pa mor bwysig oedd yr arf newydd hon.