1917

Y ffocws ar y môr yn 1917 oedd llongau nwyddau. Llongau nwyddau oedd rheini oedd yn cludo nwyddau pwysig fel bwyd.

Yn 1917 cyflwynodd yr Almaen dacteg newydd a olygai yr oeddent yn suddo mwy o longau nwyddau nag o’r blaen. Achosodd hyn broblemau mawr i Brydain a chyflwynwyd y system gonfoi i geisio amddiffyn y llongau.