1918

Mae llongau’r Almaen yn cael eu suddo’n fwriadol gan eu criw i atal y Cynghreiriaid rhag eu cymryd.

O dan amodau’r cadoediad yn 1918 roedd rhaid i Lynges yr Almaen ildio’i holl longau tanfor a llongau rhyfel. Cytunwyd y byddai Llynges yr Almaen yn cael ei chadw yn Scapa Flow, canolbwynt y Llynges Frenhinol yn yr Alban, wrth i’r Cynghreiriaid geisio benderfynu ar dynged y llongau.

Yn Scapa Flow gofalwyd am longau’r Almaenwyr gan griwiau bach a oedd wedi blino ar oediad penderfyniad y trafodaethau heddwch ynglŷn â thynged y llongau. Wrth i’r trafodaethau barhau mewn i 1919 gwaethygwyd yr amodau ar y llongau a daeth y morwyr Almaenaidd yn fwy crac. Nid oedd Morlys yr Almaen yn hoff o’r syniad y bydd eu llongau’n cael eu rhannu ymysg y Cynghreiriaid. Danfonwyd neges i’r criwiau i suddo llongau’ hunain. Gwelir hyn yn weithred fwy urddasol nag ildio’r llongau i’r Cynghreiriaid.

Ar 21 Mehefin 1919 aeth y gorchymyn allan i suddo llongau’r Almaenwyr. Gwnaeth y morwyr popeth y gallent i adael dŵr mewn i’r llongau drwy agor drysau, tyllau a falfiau llifogydd. Rhuthrwyd llongau Prydeinig i’r olygfa i geisio achub y llongau trwy eu gorfodi i’r llan. Ond suddodd rhan fwyaf o’r 47 llong.