Rhyfela Tanfor

Ym mis Ionawr 1917 penderfynodd yr Almaen ddefnyddio’i llongau tanfor i ymosod ar unrhyw long yn teithio i Brydain.

Gwnaeth yr Almaen benderfyniad ym mis Ionawr 1917 a newidiodd y rhyfel yn llwyr. Penderfynon nhw lansio ymgyrch o ryfela tanfor anghyfyngedig.

Golygai rhyfel tanfor anghyfyngedig ymosod ar unrhyw long a oedd yn teithio tuag at, ac yn agosáu at Brydain, pa bynnag wlad roedd y llong yn perthyn – roedd hyd yn oed llongau o wledydd niwtral yn cael eu hystyried fel targedau. Credai’r Almaenwyr y byddai hwn yn llwgu’r Prydeinwyr a’u gorfodi i ildio.

Roedd uchel-sywddogion yr Almaen yn gwybod fod hyn yn fenter beryglus, oherwydd gall suddo llongau Americanaidd arwain at yr Amerig i ymuno a’r rhyfel ar ochr y Cynghreiriaid. Gobeithiai’r Almaenwyr erbyn i’r Americanwyr danfon eu milwyr i Ewrop y byddai Prydain yn barod wedi cael ei threchu.

Tu fewn llong danforol o’r Almaen.