U-Boat

Suddodd y U-Boat Almaenaidd U-9 dair llong Prydeinig o fewn awr ym mis Medi 1914, gan ddangos beth oedd yr arf newydd hwn yn gallu cyflawni.

Nid oedd y llong danfor (Unterseeboot yn Almaeneg felly ‘U-Boat’) yn cael ei ystyried yn ddefnyddiol iawn cyn y rhyfel. Ond pan suddwyd tair llong rhyfel Prydeinig gan U-9 yn Môr y Gogledd ym mis Medi 1914, sylweddolodd Prydain fod ganddi botensial.

Defnyddiodd yr Almaen llongau tanfor drwy gydol y rhyfel i ymosod ar longau masnach y Prydeinwyr yn y Môr Iwerydd.

Sut mae llong danfor yn gweithio?

Gall llong danfor naill ai deithio ar wyneb y môr neu oddi tano. Mae’n ‘plymio’ drwy lenwi ei tanciau balast gyda dŵr, sydd yn ei wneud yn rhy drwm i arnofio. Mae’n defnyddio set o esgyll, fel pysgodyn, i rheoli sut mae’n symud trwy’r dŵr. Pan mae’n amser dod i’r wyneb eto, llenwid y tanciau balast gydag aer, a gedwid yn y llong danfor. Mae’r aer yn gwthio’r dŵr allan a daw’r llong danfor yn ddigon ysgafn i arnofio eto.

Tu fewn i U-Boat Almaenaidd