1917

Dominyddwyd 1917 gan ddwy ymosodiad mawr ar Ffrynt y Gorllewin. Roedd Ymosodiad Nivelle y Ffrancod ym mis Ebrill yn drychineb a adawodd Byddin Ffrainc mewn anrhefn. Yn Nhrydedd Brwydr Ypres, a lansiwyd gan y Cadfridog Haig ym mis Gorffennaf, roedd y milwyr yn brwydro mewn cors hunllefus a achoswyd gan y glaw trwm anarferol.

Yn y cyfamser, roedd digwyddiadau i ffwrdd o’r maes y gad yn golygu newidiadau mawr i Ffrynt y Gorllewin. Cyhoeddodd yr Amerig rhyfel ar yr Almaen ym mis Ebrill ac erbyn diwedd y flwyddyn roedd miloedd o Americanwyr wedi cyrraedd yn Ffrainc. Ar ddiwedd y flwyddyn achosodd y Chwyldro yn Rwsia i’r Rwsiaid dynnu mas o’r rhyfel. Caniataodd hyn i’r Almaen symud ei milwyr o Ffrynt y Dwyrain i Ffrynt y Gorllewin yn barod ar gyfer 1918.