1918

Gwnaeth yr Almaen ymdrech fawr i geisio ennill y rhyfel yn gynnar yn 1918 gydag Ymosodiad y Gwanwyn. Yn dilyn llwyddiant ysgubol yn yr wythnosau cyntaf, collodd yr ymosodiad momentwm, a gyda cannoedd o filoedd o Americanwyr yn llifo mewn i Ffrainc penderfynodd yr Almaen atal yr ymosodiad.

Ymosododd y Cynghreiriaid yn Amiens ym mis Awst. Eu buddugoliaeth yma oedd dechrau’r diwedd i’r Almaen wrth i’w byddinoedd ddechrau dymchwel a cilio tuag at ffin yr Almaen.

Sylweddolodd comanderiaid yr Almaen fod y rhyfel drosodd a gofynon nhw am gadoediad, a ddaeth i rym ar 11 Tachwedd.