Ffilter

 • 1914

 • Llofruddiaeth yr Archddug - 28/6/1914

  Franz Ferdinand yn cael ei lofruddio yn Sarajevo.

 • Yr Almaen yn ymosod ar Wlad Belg - 4/8/1914

  Ymosodiad yn digwydd ar Wlad Belg, er iddi fod yn niwtral.

 • Prydain yn cyhoeddi rhyfel ar yr Almaen - 4/8/1914

  Ar ôl addo i amddiffyn Gwlad Belg, mae Prydain yn mynd i rhyfel.

 • Suddo HMS Amphion - 6/8/1914

  Llong gyntaf y Llynges Frenhinol yn cael ei suddo.

 • Brwydr Mons - 23/8/1914

  Brwydr fawr cyntaf y rhyfel.

 • Brwydr Cyntaf y Marne - 6/9/1914

  Ymosodiad yr Almaen ar Ffrainc yn cael ei hatal.

 • Cymro cyntaf y Rhyfel Byd Cyntaf yn ennill y Groes Fictoria - 14/9/1914

  Is-gorporal William Fuller, a anwyd yn Nhalacharn, yn ennill y Groes Fictoria am weithred ddewr ym Mrwydr Aisne.

 • David Lloyd George a Byddin Gymreig - 19/9/1914

  Lloyd George yn galw am fwy o filwyr o Gymru.

 • Cyffinwyr De Cymru yn Tsingtao - 10/1914

  Siapan yn trefnu gwarchae o borthladd yr Almaenwyr

 • Brwydr Gyntaf Ypres - 19/10/1914

  Mae’r ddwy ochr yn ymladd dros Ypres am y tro cyntaf.

 • Brwydr Coronel - 1/11/1914

  Dinistriwyd dwy long ryfel y Llynges Frenhinol gan fflyd Almaenaidd ger Chile.

 • Y Llynges Frenhinol yn llwyddiannus yn Ynysoedd y Falkland - 8/12/1914

  Trechodd y Llynges Frenhinol y fflyd Almaenaidd.

 • Cadoediad y Nadolig - 25/12/1914

  Magnelau’n ddistaw ar ddydd Nadolig

 • 1915

 • Rhyfela Ffos yn cael ei sefydlu - 1915

  Mae byddinoedd yn palu ffosydd

 • Carcharorion rhyfel Almaenaidd yn dianc o wersyll yn Llansannan - 4/4/1915

  Cannoedd o blismyn o ogledd Cymru yn ymuno â’r chwiliad am dri swyddog Almaenaidd ar ffo.

 • Nwy gwenwynol ac Ail Frwydr Ypres - 22/4/1915

  Un o arfau newydd y rhyfel yn cael ei defnyddio am y tro cyntaf.

 • Ail Frwydr Ypres - 22/4/1915

  Lluoedd yr Almaenwyr yn ymosod

 • Ymosodiad ar Gallipoli - 25/4/1915

  Y Cynghreiriaid yn glanio ar lannau Twrci

 • William Charles Williams o Gas-gwent yn ennill y Groes Fictoria - 25/4/1915

  Y morwr yn cael ei wobrwyo am ei ddewrder ar lannau Gallipoli ar ôl ei farwolaeth.

 • Y Lusitania yn cael ei suddo - 7/5/1915

  Llong deithio yn cael ei suddo gan long danfor yr Almaenwyr.

 • Frederick Barter o Gaerdydd yn ennill y Groes Fictoria - 16/5/1915

  Ffiwsilwr Brenhinol Cymreig yn cael ei gydnabod am ei ddewrder ym Mrwydr Festubert.

 • Argyfwng tanbelenni a’r Gweinidog Arfau - 25/5/1915

  David Lloyd George yn gyfrifol am oruchwylio cyflenwad arfau rhyfel i’r ffrynt.

 • Deddf Arfau Rhyfel - 7/1915

  Mae’r ddeddf yn cael effaith mawr ar y gweithlu ac ar bwysigrwydd rôl menywod.

 • Streic y Glowyr - 15/7/1915

  Glowyr yn streicio dros dâl.

 • 53fed Adran Gymreig yn glanio ym Mae Suvla - 9/8/1915

  Mae’r Adran yn cael ei galw i Gallipoli i roi cymorth.

 • Agor cangen gyntaf Sefydliad y Merched ym Mhrydain yng Nghymru - 16/9/1915

  Agor cangen Llanfairpwllgwyngyll Sefydliad y Merched.

 • Y Gwarchodlu Cymreig ym Mrwydr Loos - 25/9/1915

  Lluoedd Prydain yn defnyddio nwy gwenwynig.

 • Ymgiliad y 53fed Adran Gymreig o Gallipoli

  Ymgiliad y Cynghreiriaid o Gallipoli yn dechrau.

 • 1916

 • Consgripsiwn yn cael ei gyflwyno ym Mhrydain - 24/1/1916

  Mae gwasanaeth milwrol yn dod yn orfodol

 • Byddin Ffrainc yn ymladd am ei bywyd - 21/2/1916

  Mae Byddin Ffrainc yn ymladd am ei bywyd

 • Cyffinwyr De Cymru yn Kut al Amara - 4/1916

  Danfon Cyffinwyr De Cymru i helpu mewn ardal a elwir heddiw yn Irac.

 • Arestio Morgan Jones fel ‘conshi’ - 29/5/1916

  Erlid gwrthwynebwyr cydwybodol am wrthod ymuno â’r fyddin

 • Brwydr Jutland - 31/5/1916

  Brwydr forol fwyaf y rhyfel.

 • Ymosodiad y Somme - 1/7/1916

  Mae ymosodiad anferth gan y Cynghreiriaid yn costi miloedd o fywydau.

 • Peilot o Gymru yn ennill y Groes Fictoria - 1/7/1916

  Peilot o ogledd Cymru yn dianc awyrennau’r Almaenwyr.

 • Y 38ain Adran yng Nghoed Mametz - 7/7/1916

  Y Cymry yn chwarae rôl bwysig yn yr ymosodiad hwn.

 • Christopher Williams a ‘The Welsh at Mametz Wood’ - 11/7/1916

  Artist o Gymru yn dal erchyllterau Mametz.

 • Cyflwyniad y tanc - 15/9/1916

  Meistr newydd ar y faes y gad

 • Gwobrwyo dyn o Sir Benfro gyda’r Groes Fictoria

  ‘Stokey’ Lewis yn ennill medal am ddewrder yn Salonika.

 • David Lloyd George yn dod yn Brif Weinidog - 5/12/1916

  Y Cymro cyntaf yn cael ei benodi fel Prif Weinidog y Deyrnas Unedig.

 • 1917

 • Y Chwyldro Rwsiaidd - 1917

  Mae chwyldro yn gorfodi Rwsia i dynnu allan o’r rhyfel

 • Creu Byddin Tir y Merched - 1/1917

  Annog marched i weithio ar y tir.

 • Yr Almaen yn cyhoeddi ail-ddechrau rhyfela llongau tanfor heb gyfyngiadau - 31/1/1917

  Sawl cwch oddi ar arfordir Cymru yn cael eu suddo gan y gelyn.

 • Byddinoedd yr Almaen yn cilio i Linell Hindenburg - 21/2/1917

  Lluoedd yr Almaen yn symud i safleoedd cryfach

 • Y 53fed Adran Gymreig ym Mrwydr Gyntaf Gaza - 26/3/1917

  Colledion Cymreig yn y Dwyrain Canol

 • Amerig yn ymuno yn y rhyfel - 6/4/1917

  Yr Arlywydd Wilson yn cyhoeddi rhyfel

 • Morwr o Gymru yn ennill y Groes Fictoria - 7/6/1917

  Morwr o Sir Fôn yn ennill medal am ddewrder ar fwrdd HMS Pargust.

 • Lawrence o Arabia - 6/7/1917

  Dylanwad dyn o Dremadog ar y Dwyrain Canol.

 • Trydedd Brwydr Ypres - 31/7/1917

  Brwydro yn Ypres am y drydedd gwaith

 • Ffrwydrad yn ffatri ym Mhen-bre - 1/8/1917

  Bywydau yn cael eu colli ar y ffrynt cartref.

 • ‘Anfon y Nico i Landwr’ - 4/8/1917

  Y bardd Cynan yn ysgrifennu ei gerdd ryfel cyntaf tra ar y ffrynt.

 • Eisteddfod y Gadair Ddu - 6/9/1917

  Seremoni’r Gadeirio yn coffau marwolaeth Hedd Wyn.

 • Dyn o Geredigion yn ennill y Groes Fictoria - 4/10/1917

  Dewrder Lewis Pugh Evans yn Passchendaele yn cael ei gydnabod.

 • Meddyg o Sir Fôn yn ennill y Groes Fictoria - 6/11/1917

  Doctor o Sir Fôn yn marw ym Mhalesteina.

 • Cymro yn derbyn y Groes Fictoria ym Mrwydr Cambrai - 20/11/1917

  Y Cynghreiriaid yn ymosod ar Linell Hindenburg.

 • Y Cadfridog Allenby yn cipio Jerwsalem - 11/12/1917

  Jerwsalem yn cwympo erbyn y Nadolig

 • 1918

 • Pleidlais i fenywod - 6/2/1918

  Menywod dros 30 yn ennill yr hawl i bleidleisio.

 • Yr Almaen yn lansio Ymosodiad y Gwanwyn - 21/3/1918

  Yr Almaen yn gwneud cynnig olaf i geisio ennill y rhyfel.

 • Creu’r Llu Awyr Brenhinol (RAF) - 1/4/1918

  Y Corfflu Awyr Brenhinol a Gwasanaeth Awyr Brenhinol y Llynges yn uno.

 • Brwydr Amiens - 8/8/1918

  Y Cynghreiriaid yn ennill buddugoliaeth gampus

 • Ymosodiad 100 Diwrnod - 20/8/1918

  Mae’r Cynghreiriaid yn profi llwyddiant ar ôl llwyddiant

 • Y Groes Fictoria i ddyn o Sir y Fflint - 26/8/1918

  Ffiwsilwr Brenhinol Cymru yn cael ei wobrwyo am ei ddewrder.

 • William Herbert Waring o’r Trallwng yn ennill y Groes Fictoria - 18/9/1918

  Cymro yn derbyn y fedal ar ôl ei farwolaeth.

 • Anrhefn yn yr Almaen - 3/11/1918

  Morwyr yr Almaen yn gwrthod ymladd

 • Jack Williams o Sir Fynwy yn ennill y Groes Fictoria

  Cymro olaf y rhyfel yn derbyn y fedal.

 • Cadoediad - 11/11/1918

  Mae’r rhyfel yn dod i ben

 • 1919

 • Cytundeb Versailles - 1/1919

  Llunio Cytundeb Versailles

 • Miwtini yn Aberdaugleddau - 19/1/1919

  Miwtini ar fwrdd HMS Kilbride

 • Terfysgoedd Parc Cinmel

  Milwyr o Ganada yn anhapus gyda’u amodau byw

 • Terfysg hiliol yng Nghasnewydd - 6/6/1919

  Tensiynau hiliol yn dwyshau yn ne Cymru

 • Terfysg hiliol Caerdydd - 11/6/1919

  Tri dyn yn marw yn y terfysg