Capel yr Annibynwyr, Maenygroes Independent's Chapel

Basic information

Address

Maenygroes, Cross Inn, Cei Newydd

County

Carmarthenshire

 

Detailed information

Location

Internal

Type

Non-freestanding

Category

Roll of Honour

 

Comments

 

About

Inscription

RHYFEL 1914-1918./ RHYDDID, HEDDWCH A CHYFIAWNDER./ RHOL ANRHYDEDD/ MILWYR A MORWYR CROSS INN A LLANLLWCHAIARN./ER SERCHUS GOF AM/ Y RHAI A LADDWYD AR FAES Y FRWYDYR [... ENWAU...]/ Y RHAI A FU FARW GARTREF AC ODDI-CARTREF/ [...ENWAU...]/ MILWYR [...ENWAU...]/ MORWAYR [...ENWAU...] // 1914-1918 WAR./ FREEDOM, PEACE AND JUSTICE./ ROLE OF HONOUR/ SOLDIERS AND SAILORS OF CROSS INN AND LLANLLWCHAIARN./ IN LOVING MEMORY OF THOSE WHO DIED ON THE BATTLE FIELD [...NAMES...]/ THOSE WHO DIED AT HOME AND ABROAD/ [,,,NAMES...]/ SOLDIERS [....NAMES...]/ SAILORS [...NAMES....]

Service persons

Name Rank Regiment/Battalion Date of death
Charles Wilson Private Monmouthshire Regiment 23/10/1917
Evan Evans Private Royal Army Medical Corps 22/03/1918
Evan Davies Private Welsh Regiment 20/09/1916